2
HEI
16.30
P17 (2004-2006), P17 Kakkonen

Haka KajHa - HauPa  2 - 0

Liikuntapuisto TN