Kajaanin Haka ry:n juniorijaoston terkoituksena on huolehtia seuran junioritoiminnan laadusta ja kehittämisestä. Laadukkaan toiminnan kehittämisen toteuttamiseksi juniorijaosto muun muassa huolehtii seuran junioreiden edunvalvonnasta, pyrkii hankkimaan taloudellisia resursseja, pyrkii tukemaan joukkueita ja perheitä, kehittää seuran toimintakulttuuria ikäkausijoukkueiden osalta ja järjestää koulutuksia valmentajille sekä toimihenkilöille. Lisäksi juniorijaoston tehtävänä on huolehtia ja kehittää tiedonkulkua seuran ja junioreiden välillä.


Vähävaraisten perheiden tukeminen!

Kajaanin Haka ry:n alainen juniorijaosto on perustanut tukirahaston, jonka avulla tuetaan juniorijaoston alaisten ikäkausijoukkueiden vähävaraisia lapsia ja nuoria. Lisäksi rahastosta jaetaan tukea perheille Hope ry:n kautta.

Tukea voivat hakea jaoston alaisten ikäkausijoukkueiden joukkueenjohtajat yhdessä pelaajan huoltajan tai huoltajien kanssa. Tukea voi saada lapsi tai nuori, jonka harrastus on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tukea myönnetään enintään 200€/ vuosi/ pelaaja. ukea myönnetään kausimaksuihin.

Tuki maksetaan aina joukkueen tilille.

Yksittäinen pelaaja voi hakea juniorijaostolta erityistä stipendiä pelaajakehitystä tukevaan toimintaan.

Juniorijoukkue voi hakea jaostolta tukea ulkomaille suuntautuvaan harjoitus- ja pelitapahtumaan yhden (1) kerran.

Tuen suuruus on enintään 500€/ joukkue ja päätökseen voi vaikuttaa rahaston sen hetkinen tilanne.

Hakemukseen tulee liittää lyhyt selvitys tapahtumasta ja kustannuksista.

Hakemuksen tekee ja lähettää joukkueenjohtaja. Hakemuksen käsittelee luottamuksellisesti juniorijaoston hallitus.

Päätöksestä ilmoitetaan joukkueenjohtajalle.

Jos pelaaja keskeyttää harrastuksen kesken tukikauden tai siirtyy pelaamaan muualle, tällöin tuen loppuosa palautetaan

juniorijaostolle.

Lisäksi rahastosta voi hakea tukea Hope ry:n kautta perheille, jotka ovat Hopen toiminnan piirissä.

Hopen kautta jaettavan tuen tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus aloittaa jalkapalloharrastus.

Tässä tapauksessa lapsi pääsee mukaan Kajaanin Hakan Nappulaliigaan.

Lisätietoa Hopen Kajaanin paikallistoimistosta

kajaani@hopeyhdistys.fi

Tukihakemuksen lähetysosoite

juniorijaosto@kajaaninhaka.fi

Lisätietoja juniorijaoston hallituksen jäseniltä tai osoitteesta juniorijaosto@kajaaninhaka.fi.