Kajaanin Hakan toiminta tuo alueelleen vuosittain 5,25 M € hyödyn
Kajaanin Haka ryJulkaistu: 20.12.2022 23.55

Kajaanin Hakan toiminta tuo alueelleen vuosittain 5,25 M € hyödyn

Kajaanin Hakan toiminta tuo taloudellista hyötyä 5,25 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna seuran SROI mallinnus laskettiin vuoden 2021 aineistolla. UEFA SROI mallinnuksessa käytetään vain harrastustoimintaa kuvaavia lukuja, jolloin ammattimainen huippu-urheilu ei ole mukana mallinnuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kakkosessa, Ykkösessä ja Liigassa pelaavien joukkueiden ympärillä tapahtuva toiminta jää laskennan ulkopuolelle.

Kajaanin Haka liikuttaa viikkotasolla yli 600 lasta sekä nuorta ja toimintaan on kiinnittynyt yli 170 vapaaehtoista. Toiminta on laaja-alaista ja monipuolista ja vaikuttaa sekä suoraan, että välillisesti lukuisten ihmisten elämään hyvinvointia edistävästi. Vaikutukset alueen talouteen ovat myös välittömiä, sekä pitkäaikaisia. Tänään liikkuva ja aktiivisesti harrastava lapsi voi tulevaisuudessa olla monen liikkuvan lapsen vanhempi ja näin siirtää aktiivista elämäntapaa sukupolvelta toiselle. Laadukkaaseen seuratoimintaan panostaminen tänään antaa mahdollisuuden yhä useammalle vanhemmalle kasvattaa aktiivisesti liikkuvaa sukupolvea riippumatta siitä, ovatko he itse liikkuneet lapsena. Kajaanin Haka haluaa satsata siihen, että kuka tahansa voi aloittaa matalalla kynnyksellä liikuntaharrastuksen jalkapallon viitekehyksessä ja samanaikaisesti ylläpitää pelaajapolkua, joka mahdollistaa motivoituneiden lahjakkuuksien etenemisen unelmiaan kohti.

SROI-menetelmän tavoitteena on ilmaista toiminnan sosiaalisia ja terveydellisiä hyötyjä rahamääräisesti taloudellisten hyötyjen rinnalla.

SROIn tarkoitus on myös auttaa päättäjiä ymmärtämään paremmin, mihin resursseja tulisi ohjata lisäarvon luomiseen. " Social value is about a movement of committed professionals around the world who can see a better future – one where social and financial value is accounted for – where people matter – and we focus on what is important to all of us!" Lähde

Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. UEFA SROI (Social Return on Investment) -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita, sekä tutkimustietoa, ja nyt suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Työvälineen kehittämisessä on ollut mukana Maailman terveysjärjestö WHO:n jaTaloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU. Lue lisää Suomen Palloliiton sivuilta tai UEFAn sivuilta

– Liikuntaseurat tekevät merkittävää yhteiskunnallista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. HJK:n tuottama kattava aineisto todistaa, kuinka moniulotteisia seuratoiminnan vaikutukset ovat. Nämä tulokset antavat arvokasta tietoa kaikille liikunnan parissa toimiville ja ennen kaikkea liikuntaan liittyvään päätöksentekoon. Liikunta ja urheilu on paljon muutakin kuin fyysisen suorituskyvyn ja tavoitteellisen urheilun mittaamista, Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen taustoittaa HJK:n verkkosivuilla tässä artikkelissa..

Asiasta kertoo myös Futisfani-sivusto https://futisfani.com/2022/06/01/tuore-mallinnus-k...

Liikkumattomuus aiheuttaa Euroopan Unionin alueella vuosittain 80 miljardin euron kustannukset.

Vuoden 2022 Move!-testin raportissa selviää, että Kainuussa useammalla, kuin joka toisella viidesluokkalaisella pojalla fyysinen kunto on niin huono, että se vaikeuttaa arjessa jaksemista (52,3 %). Koko maassa samanikäisten poikien tulos on 39,2 %.. Kokonaisuutena noin 40 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista on fyysisesti niin huonossa kunnossa, että se vaikeuttaa arjen jaksamisessa. (Kuva: Opetushallitus)


UKK-instituutin mukaan "Liikkumisen suositusta vähäisempi reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä eli liikkumattomuus sekä liiallinen paikallaanolo lisäävät väestötasolla useiden kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sepelvaltimotaudin ja masennuksen riskiä. Lisäksi liikkumattomuus lisää esimerkiksi Alzheimerin taudin ja lonkka- ja rannemurtumien riskiä. Ne saattavat heikentää ikääntyneen väestön toimintakykyä, mikä on edellytys itsenäiseen arjessa selviytymiseen." Lue lisää UKK-instituutin sivuilta

UKK-instituutin kustannuslaskurin mukaan liikkumattomuuden ja paikallaanolon aiheuttamat kansansairauksien kustannukset Kajaanissa ovat: liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset 9,8M € ja paikallaanolon aiheuttamat kustannukset 11,23M €, (laskelmissa on huomioitu 20–84-vuotiaiden liikkumattomuuden osuus väestössä) nykytilanteessa, kun 76 % liikkuu liian vähän ja 83 % on liikaa paikallaan.

Liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain 1,4 miljardin euron suuruiset kansansairauksien kustannukset Suomessa. Vastaavasti paikallaanolosta aiheutuu 1,6 miljardin euron kustannukset.

Kajaanin kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyströmin mukaan Kajaanin Hakan tekemä työ on monipuolista ja alueellisesti merkittävää. "Kun yhdistys tarjoaa liikunnallisia palveluita muillekin, kuin omille jäsenilleen, on sen toiminta tavoittavaa ja hyväksi alueen asukkaille. Kajaanin Haka tuottaa koululaisille maksutonta Harrastamisen Suomen mallin kerhotoimintaa, sekä välituntifutista ja koulukerhoja. Kaikki liikunta on hyvästä, ja olisi hyvä saada koko perhe liikkumaan matalalla kynnyksellä, niin voidaan paremmin."

Jokainen jalkapalloa harrastava henkilö pienentää tätä kustannusta kasvattaen samalla alueen taloutta. Kaikki alkaa paikallisesta jalkapalloseurasta. Kenttiä rakennetaan ja ostetaan nappulakenkiä ja pelipaitoja. Koulutetaan ja palkataan osaavat valmentajat. Vapaaehtoiset panostavat arvokasta aikaansa siihen, että ryhmien toiminta voisi jatkua. Kimppakyytejä, välipaloja, pelireissuja, myyjäisiä.

On tieteellisesti todistettu, että liikunnallisesti aktiivisilla ihmisillä on pienempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, kakkostyypin diapetekseen, syöpään ja mielenterveysongelmiin. Jalkapallon harrastaminen säästää siis yhteiskunnan terveydenhuoltoon käytettäviä varoja merkittävästi.

Erityisesti jalkapallon on huomattu merkitsevän yhteiskunnan heikommassa asemassa oleville. Jalkapallo opettaa arvostusta toisia kohtaan, kurinalaisuutta, ja säästää yhteiskunnan rikollisuuteen ja työttömyyteen käytettyjä varoja. Joukkuelajit parantavat akateemisia saavutuksia, jonka ansiosta tuottavuus ja bruttokansantuote lisääntyy. Jalkapallon pelaaminen lisää itsekunnioitusta ja luottamusta omiin kykyihin, varsinkin tyttöjen kohdalla. Jalkapallossa poistuvat sukupuolten, ihonvärin, etnisen alkuperän, kielen ja uskonnon rajat. Se mahdollistaa vapaaehtoistyöntekijöiden ja palkatun työvoiman osaamisen verkoston ja tuottaa yhteisölle arvokkaita palveluja.