Kajaanin Haka SPL seurojen laatujärjestelmässä tasolle 3!
Kajaanin Haka ryJulkaistu: 30.06.2022 11.15

Kajaanin Haka SPL seurojen laatujärjestelmässä tasolle 3!

Seurojen laatujärjestelmä on Suomen Palloliiton luoma, ensisijaisesti seuran kehittämisen työväline. Tavoitteena on tukea ja kannustaa seuroja tulokselliseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Kajaanin Haka lähti kehittämään toimintaansa laatujärjestelmän avulla jo vuonna 2005, kun seura teki strategisen uudistuksen käynnistämällä Jukka Vakkilan vetämän Palloliiton laatuseuraohjelman tulokseksi hakeutumisen Sinetti seuraksi. Seura saavutti sinettiseuratason 2007 ollen näin Pohjois-Suomen ensimmäinen jalkapallossa. Laatujärjestelmä on ensisijainen seuran kehittämisen työväline läpi koko seuran toiminnan ja toimijoiden. Viimeisin arviointitilaisuus järjestettiin juhannuksen alus viikolla ja laatujärjestelmän kriteerien mukainen toiminnan kehittäminen on nyt nostanut Hakan jokaisella kolmella osa-alueella tasolle kolme. Osa-alueet ovat: johtaminen, urheilutoiminta sekä viestintä/markkinointi. Tasoja on viisi, ja kriteerien vaativuus kasvaa alkaen tasolta 1.

Toiminnan laadun kehittäminen heijastuu suoraan seuran toiminnan sosiaaliseen hyötyyn ja rahalliseen arvoon. Kajaanin Haka teki viime vuonna ensimmäisen kerran SROI mallinnuksen avulla laskelman vuoden 2019 aineistolla. Tämän vuoden loppupuolella mallinnukseen syötetään vuoden 2021 tiedot ja sen laskemat tulokset ovat yksi tärkeimmistä toiminnan laadun mittareista. SROI on Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n UEFA GROW -hankkeen tuottama mallinnusväline, jonka avulla seura voi vuosittain mitata ja näyttää toteen toimintansa yhteiskunnalle tuottaman taloudellisen hyödyn.

Seuraa kehitetään laatujärjestelmässä monipuolisin menetelmin. Kehittäminen muodostuu kolmesta ”pilarista”, eli seuran itsearvioinnista, Palloliiton arvioinnista ja Palloliiton alueellisen palveluketjun seurapalveluista. Hakan tukena seurakehittämisessä on alusta saakka ollut Pohjoisen alueen seurakehityspäällikkö Esa Saajanto. Alueellisen seurakehitystoiminnan laajentuessa Saajanto tarvitsi itselleen työparin jakamaan tehtäviään, ja tänä keväänä meidän kehitystyöryhmäämme astui mukaan Itä-Suomen alueen seurakehityspäällikkö Jaakko Pulkkinen.

Laatujärjestelmä on suunniteltu ja pilotoitu yhteistyössä Palloliiton ja seurojen kanssa. Ensimmäisen kerran se otettiin virallisesti käyttöön vuonna 2015. ”Laatujärjestelmän viiden vuoden kokemusten, tulosten ja arvioinnin perusteella on seurojen laatujärjestelmä uusittu vuodelle 2020 kriteeristön, arviointityökalun, arviointimetodin ja seurojen tukitoimenpiteiden, eli seurapalveluiden suhteen. Palloliiton historian suurin organisaatiomuutos, Seurojen Palloliito, mahdollistaa nyt alueellisen palveluketjun avulla paremman ja vaikuttavamman seurojen tukemisen niiden kehityspolulla laatujärjestelmässä.” - Palloliiton laatujärjestelmä

Tutustu Seurojen Palloliitto -organisaatioon TÄSTÄ LINKISTÄ