Paavo Jarva kuukaudeksi SL Benfican jalkapallokouluun opintomatkalle
Kajaanin Haka ryJulkaistu: 01.11.2021 12.35

Paavo Jarva kuukaudeksi SL Benfican jalkapallokouluun opintomatkalle

Hakan edustusjoukkueen kapteeni ja maalivahti Paavo Jarva suuntasi perjantaina tiensä Portugalin Lissaboniin tutustumaan SL Benfican toimintaan.

Jarva suorittaa opiskeluihinsa liittyvää harjoittelua Kajaanin Hakassa, ja seura mahdollistaa nyt hänelle neljän viikon mittaisen opintomatkan yhteen maailman arvostetuimmista jalkapallokouluista.

Kajaanin Hakan urheilutoiminnan kansainvälisen yhteistyön ensimmäinen askel otettiin kuluvan vuoden tammikuussa, kun seuran portugalilainen päävalmentaja Luis Figueiredo aloitti työnsä. Figueiredon työnkuvaan kuuluu valmentamisen lisäksi oppimisympäristöjen, valmentamisen laadun ja monipuolisuuden, sekä valmennus- ja pelaajapolun kehittäminen. Figueiredo on vastuussa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian jalkapallovalmennuksesta Kajaanissa.

Hakan edustusjoukkueen kapteeni ja maalivahti, KAMK:ssa liikunnanohjaajaksi (AMK) opiskeleva, Paavo Jarva suuntaa tänään tiensä SL Benfican jalkapallokouluun (1.-27.11). Hän tulee työskentelemään paikallisten valmentajien kanssa ja valmentaa alle 12-vuotiaita maalivahteja. Tavoitteena on kokeilla, millaista on valmennus ulkomailla ja lisätä monimuotoisuutta ja uusia näkökulmia urheilijan ja liikunta-alan ammattilaisena kasvamisen polulla. SL Benficalla on jalkapallokouluja ympäri maailmaa.

Innostuneissa tunnelmissa matkaan lähtevä Jarva haluaa haastaa itseään vieraassa kulttuurissa ja toimintaympäristössä. "Näiden kolmen opiskeluvuoden aikana olen tehnyt monia opiskeluun liittyviä harjoittelujaksoja ja tehtäviä Hakalla. On mukava saada mahdollisuus näin viimeiseksi päästä vielä ulkomaillekin. Seura on ollut kyllä merkittävässä roolissa ammatillisen kasvuni ja työelämävalmiuksieni kannalta. Benfican jalkapallokoulussa toivon näkeväni, miten huippu jalkapallo-organisaatiossa toimitaan varsinkin maalivahtivalmennuksessa ja millaisia käytäntöjä siellä on. Toivon, että voin tuoda mukanani paljon uutta tietoa ja taitoa" Jarva kertoo.

Kansainvälisen yhteistyön kehittämisen onnistumiseksi on avattu opiskelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Toiminta on osa Kajaanin Urheilukampuksen kehittämistä. Ulkomailta tulevat opiskelijat pääsevät tutustumaan Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, opiskelemaan sekä harjoittelemaan laadukkaasti.


Friday, the captain and goalkeeper of the Kajaanin Haka first team, Paavo Jarva, headed to Lisbon, Portugal to get acquainted with SL Benfca.

Jarva is doing an internship related to his studies at Haka, and the club now allows him a four-week study trip to one of the most prestigious football schools in the world.

The first step in the international cooperation of Kajaanin Haka's sports activities was taken in January this year, when the club's Portuguese head coach Luis Figueiredo began his work. In addition to coaching, Figueiredo's job description includes the development of learning environments, the quality and versatility of coaching, and the coaching and player path. Figueiredo is responsible for the football coaching of the Vuokatti-Ruka Sports Academy in Kajaani.

Today, Paavo Jarva, the captain and goalkeeper of Haka's first team, who is studying to become a sports instructor (BA) at KAMK, will head to SL Benfica's football school (November 1-27). He will work with local coaches and coach goalkeepers under the age of 12. The aim is to experiment with what coaching is like abroad and to increase diversity and new perspectives on the path to growth as an athlete and sports professional. SL Benfica has football schools around the world.

In an enthusiastic atmosphere, Jarva wants to challenge himself in a foreign culture and operating environment. "During these three years of study, I have done many internships and assignments related to my studies at Haka. It's nice to have this chance to get abroad. Yes, the club has played a significant role in my professional growth and my ability to work. At Benfica Football School, I hope to see how the top football organization works, especially in goalkeeping coaching, and what practices there are. I hope I can bring a lot of new knowledge and skill with me, "Jarva says.

In order to successfully develop international cooperation, study places have been opened for international students in cooperation with Kajaani University of Applied Sciences. The operation is part of the development of the Kajaani Sports Campus. Students coming from abroad can get to know Finland and Finnish culture, study, and practice with high quality.