Koronavirusohjeistus Kajaanin Haka ry
Julkaistu: 20.01.2022 12.11

Koronavirusohjeistus Kajaanin Haka ry

Kajaanin Hakan yleiset ohjeet koronavirustilanteeseen liittyen

Harrastajille, urheilijoille, vanhemmille ja toimihenkilöille

Päivitetty 20.1.2022

Noudatamme yleisiä sääntöjä ja ohjeistuksia

Kaikessa toiminnassa noudatetaan aina Thl:n, AVI:n, Kainuun Soten ja oman kuntansa antamia ohjeistuksia ja rajoituksia. Päivitämme tätä ohjeistusta tilanteen mukaan. Äkillisistä muutoksista tiedotamme sisäisesti joukkueenjohtajia ja ohjaajia, jotka informoivat oman ryhmänsä jäseniä ja vanhempia.

Työntekijöillä ja toimihenkilöillä ei ole oikeutta välittää kenenkään henkilökohtaisia terveystietoja kolmansille osapuolille, jos lupaa ei erikseen ole kysytty ko. henkilöltä. Alaikäiseltä pitää olla vanhemman lupa.

Seura ohjeistaa kaikkia toiminnassaan mukana olevia toimimaan edelleen vastuullisesti ja omalta osaltaan ehkäisemään viruksen leviämistä. Teemme kaikki parhaamme taataksemme pelaajillemme edelleen mahdollisimman turvallisen toimintaympäristön ja pitääksemme jokaisesta pelaajastamme kokonaisvaltaisesti huolta mahdollisimman hyvin.

Harjoitustapahtumalla/harjoituksilla tarkoitetaan seuran koronatiedotteissa ja ohjeistuksissa kaikkia kerhoja, Nappulaliigan harkkoja sekä junioreiden, naisten ja miesten harraste- ja kilpajoukkueiden harjoituksia.

Ohjeistukset koskevat KAIKKIA iästä tai tehtävästä riippumatta.

PSA­VI mää­rää Kai­nuun alueel­la ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Mää­räys kos­kee

 • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
 • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Rokotukset ja kasvomaskit

Suosittelemme erittäin vahvasti koronarokotteiden ottamista kaikille, joilla se on mahdollista. Kasvomaskeja tai visiiriä käytetään aina harjoitus-, turnaus-, ja ottelutapahtumissa pl. urheilevat henkilöt liikkuessaan. Toimintaan liittyvät palaverit ja kokoukset suositellaan käymään etäyhteyksillä tai sisätiloissa AVI:n kokoontumisrajoitusten ja hygieniavaatimusten puitteissa. Näissä tilanteissa osallistujilla tulee olla kasvomaski tai visiiri. Alle 12-vuotiailla maskin käyttö ei ole välttämätöntä.

Aluehallintoviraston hygieniavaatimukset, jotka koskevat meidän seuraa (voimassa 30.6.2022 saakka)

 • osallistujilla täytyy olla mahdollisuus pestä tai desinfioida kädet.
 • osallistujien täytyy olla niin kaukana toisistaan kuin se on mahdollista.
 • jos tilassa on istumapaikkoja, ne sijoitetaan riittävän kauas toisistaan.
 • osallistujille täytyy antaa ohjeet, miten pidetään turvaväli toisiin ihmisiin ja että kädet täytyy puhdistaa. Turvaväleillä ja käsien puhdistamisella varmistetaan, että koronavirus ei leviä.

Tiloja ja pintoja puhdistetaan tehokkaammin kuin tavallisesti.

Toimijoiden täytyy noudattaa hygieniavaatimuksia kaikissa sisätiloissa. Lisäksi vaatimuksia täytyy noudattaa tietyissä rajatuissa ulkotiloissa, kuten urheiluun tarkoitetuissa tiloissa, katsomoissa ja jonotusalueilla.

PSA­VI mää­rää Kai­nuun alueel­la ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Mää­räys kos­kee

 • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
 • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Lähde: www.sote.kainuu.fi

Olympiakomitea - Koronavirustilanteen vaikutukset urheiluun

Kainuun soten yleisohjeet koronatartuntoihin ja -altistumisiin liittyen

Oh­je ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si eris­tyk­seen tai ka­ran­tee­niin mää­rä­tyl­le

Ovatko lasten ja nuorten urheilukilpailut yleisötilaisuuksia (viitaten AVI:n kokoontumisrajoituksiin)

Lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia ovat sellaiset lasten ja nuorten urheilukilpailut, joihin kuka vain voi osallistua. Jos kyse on kuitenkin toiminnasta, joka ei ole yleisölle avoin vaan esimerkiksi yhdessä urheilua harrastava porukka kokoontuu kilpailemaan, on se katsottavissa harrastustoiminnaksi eikä yleisötilaisuudeksi.

Yleisötilaisuuksia eivät myöskään ole lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut, joihin osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti urheilijalisenssiä. Edellytyksenä on myös, ettei paikalla ole yleisöä. Harjoitusottelut eivät ole yleisötilaisuuksia, jos niissä ei ole yleisöä.

Jos kilpailuissa on yleisöä, henkilömäärä pitää rajata alueen kokoontumisrajoituksen mukaiseksi. Yleisöksi katsotaan esimerkiksi lasten läheiset, jotka tulevat vain katsomaan kilpailua.

Lähde: www.avi.fi

Jos Sinulle tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä joukkueenjohtajaan tai kerhon ohjaajaan.

Lisätietoa saat myös sähköpostitse outi.ohtonen@kajaaninhaka.fi

Säännöt joukkueille ja harrastusryhmille

Jokaisella joukkueella tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka pitää yllä Jopox-pukukopin avulla tapahtumissa mukana olleiden listaa. Myös valmentajien, huoltajien ja muiden toimihenkilöiden tulee ilmoittautua harjoituksiin. Sairastumisista ilmoitetaan vastuuhenkilölle, ja hänen vastuullaan on tiedottaa osallistujia/heidän vanhempiaan asiasta. Sairastuneen nimeä ei kerrota edes kysyttäessä. Täyden rokotussarjan saanutta henkilöä ei yleensä aseteta karanteeniin. Koska myös täysin rokotettu voi saada tartunnan, suosittelemme, että vältät vapaaehtoisesti kontakteja, jos olet altistunut. Jos saat altistumisen jälkeen oireita, sinun olisi hyvä tehdä kotitesti tai mennä terveydenhuollon testiin Lähde: www.thl.fi Altistuneelle altistuneen ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin.

 • Lievästikään sairaan henkilön ei pidä tulla harjoitustapahtumaan
 • Käsihygieniasta huolehditaan tehostetusti. Kaikki pesevät kätensä saippualla aina tullessa sekä ennen kotiin lähtöä, oli kyseessä sitten harjoitukset tai muu tapaaminen. Lisäksi kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Aivastamisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina tai käsipyyhe, joka heitetään pois. Jos aivastat käteen, pese kädet.
 • Tehostettu siivous ja puhtaanapito.
 • Ylimääräinen tavara pois käytöstä. Ei ylimääräisiä palloja, liivejä tai juomapulloja.
 • Jokaisella on mukanaan oma juomapullo. Omat liivit ja muut harjoituksissa tarvittavat oheistarvikkeet. Liivien puhtaanapito hoidetaan kotona.
 • Harjoitusryhmät toimivat erillään toisistaan.
 • Ei ylimääräisiä henkilöitä harkkoihin. Kavereita, tyttö-/poikakavereita, eikä vanhempia pl. perhefutis.
 • Pukuhuoneissa ollaan vain tarvittaessa, varusteet vaihdetaan mahdollisuuksien mukaan kotona.
 • Harjoitusten päättyessä, paikalta poistutaan joutuisasti, jotta vältetään toisten ryhmien tapaamista käytävillä, pukuhuoneissa yms. Uusi ryhmä odottaa aina ulkona, että edellinen ryhmä poistuu
 • Kotona tehtävät pikatestit ovat suositeltavia. Positiivisen tuloksen saaneen tulee hakeutua koronatestiin. Tulee kuitenkin huomioida, että negatiivinen kotitesti ei poissulje koronavirusinfektiota
 • Jos saat il­moi­tuk­sen Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­tä po­si­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta (=mää­rät­ty eris­tyk­seen) tai vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sen vuok­si ka­ran­tee­niin mää­rää­mi­ses­tä, nou­da­ta oh­jei­ta LINKKI
 • Joukkuetoiminnassa tapahtuneiden altistumisten kohdalla tulee toimia seuraavasti:
 • Asiasta tiedotetaan seuraa (toiminnanjohtaja), joukkueen toimihenkilöitä, altistuneita ja pelaajien vanhempia. Muista tiedottaa myös muiden joukkueiden joukkueenjohtajia, jos teillä on ollut yhteisiä harkkoja tai ”lainapelaajia” edellisten 2 vrk aikana!
 • Ottelutilanteissa tulee olla yhteydessä myös vastustajajoukkueeseen ja ottelun tuomaristoon.
 • Lähtökohtaisesti joukkueen toiminta keskeytetään lisätietojen keräämisen ajaksi. Alla olevien ohjeiden mukaisesti kuitenkin toimitaan, kunnes viranomaistahot toisin määräävät.
 • Sairastetusta koronasta, koronarokotuksen ottaneista tms. ei saa pitää rekisteriä
 • HUOM! Ennakkotapausten ja tämänhetkisen tiedon perusteella toiminnassa tapahtunut altistuminen ei automaattisesti johda karanteeniin. Ole asiasta yhteydessä toiminnanjohtajaan.
 • HUOM! Viranomaisten ja lääkärien ohjeet saattavat muuttaa edellä mainittua tilannetta, ja näiden tahojen ohjeet ovat aina ensisijaiset. Huomaa, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo 1-2 vuorokautta ennen oireiden alkamista.
 • Ennakkotapausten ja tämänhetkisen tiedon valmentajat tai muut toimihenkilöt eivät ole altistuneita, mikäli toiminnassa ei ole ollut lähikontaktia (palaverit sisätiloissa, pitkä keskustelu kasvokkain sairastuneen kanssa tms.).
 • Viestintä tilanteesta on joukkueen toimihenkilöiden vastuulla, sillä viestin halutaan kulkevan suoraviivaisesti viranomaisten ja asianosaisten välillä, ja joukkueella on aina paras tieto altistuneista ja itse altistumistilanteesta. Seura avustaa tarvittaessa.

Koulujen salit

Tällä hetkellä harjoituksia ja kerhoja voidaan toteuttaa koulujen saleissa. Tilanne voi kuitenkin muuttua milloin vain.

Pallohalli

Pallohalli on tämän hetken tiedon mukaan rinnastettavissa ulkotilaan.

KORONAPASSIN KÄYTTÖ TURNAUS- JA OTTELUTAPAHTUMISSA

HUOM! Valtioneuvosto hyväksyi 28.12.2021 tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun asetuksen koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Asetuksella rajoitetaan poikkeuksellisesti koronapassin vaikutuksia siten, että 30.12.2021–20.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

Koronapassi vaaditaan vain turnauksen ja ottelun katsojilta. Myös pelaajien vanhemmilta, ellei heillä ole selkeästi määriteltyä työtehtävää (talkoolainen) tapahtumassa.

Vaatimus koronapassista ei koske pelaajia, toimitsijoita, valmentajia ja (joukkueen)huoltajia. Koronapassia ei vaadita myöskään kahvion pitäjiltä, lipunmyyjiltä tai järjestyksenvalvojilta eikä tilaisuuden järjestämiseen osallistuvilta muilta talkoolaisilta. Huom. Ottelutapahtumissa tuomari ei ole työsuhteessa, eli myös 16-vuotiaiden ja vanhempien tuomareiden ja pelinohjaajien koronapassit tulee tarkistaa.

Koronapassia ei tarkasteta näiltä henkilöiltä, vaikka he olisivat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön. Jos tällainen henkilö siirtyy tehtävänsä päätyttyä seuraamaan tapahtumaa, täytyy häneltä koronapassi tarkastaa kuten muiltakin asiakkailta, jos järjestäjä on ottanut sen käyttöön.

Esimerkiksi järjestyksenvalvoja voi tarkastaa koronapassin asiakkaalta toimitilan ulkopuolella, ovella tai välittömästi toimitilaan sisälle tullessa. Koronapassin tarkastaa se toimija, jota rajoitukset koskevat. Koronapassin tarkastajan ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen. Toiminnanharjoittajan on omavalvonnan keinoin varmistettava, että jokaiselta sisään pyrkiviltä asiakkaalta tarkastetaan koronapassi viipymättä ennen tiloihin pääsyä.

Koronapassin voi tarkastaa esimerkiksi mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saa maksutta yleisimmistä sovelluskaupoista.

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta asiakkailta. Jos toiminnanharjoittaja ei pysty varmistamaan tätä, se ei voi ottaa koronapassia käyttöön.

Vaikka toiminnanharjoittaja olisi ottanut koronapassin käyttöön, sitä ei tarvitse tarkastaa alle 16-vuotiailta lapsilta. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin varmistettava, että ilman koronapassia tilaisuuteen tai tilaan tuleva asiakas on alle 16-vuotias.

Koronapassista käy ilmi koronapassiin kirjatun henkilön nimi ja tieto koronapassin voimassaolosta. Koronapassi ei kuitenkaan ole sellainen henkilöllisyystodistus, josta voitaisiin varmistaa asiakkaan tai toimintaan osallistuvan henkilöllisyys.

Toiminnanharjoittajalla on oikeus tarkastaa asiakkaan henkilöllisyys henkilöllisyystodistuksesta koronapassin kysymisen yhteydessä. Näin toiminnanharjoittaja voi ehkäistä väärinkäytöksiä. Lähde: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ladattavissa materiaalipankista tai alla olevista linkeistä

Kajaanin Hakan yleiset ohjeet koronavirustilanteeseen liittyen 20.1.2022.pdf

Kajaanin HakaTerveysturvallisuussuunnitelma 20.1.2022 (1).pdf