Kajaanin Hakan toiminta tuo merkittävää taloudellista hyötyä toiminta-alueellaan
Kajaanin Haka ryJulkaistu: 09.11.2021 10.10

Kajaanin Hakan toiminta tuo merkittävää taloudellista hyötyä toiminta-alueellaan

Kajaanin Haka esitteli maanantaina 8.11.2021 Kajaanin kaupunginvaltuuston kokouksen alussa valtuustolle UEFA SROI -mallinnuksen tuloksia. Tarkoituksena oli herättää keskustelua jalkapallon alueellisesta hyödystä, kun seuran toiminta vähentää merkittävästi liikkumattomuudesta koituvia kustannuksia.

Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. UEFA SROI (Social Return on Investment) -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Työvälineen kehittämisessä on ollut mukana Maailman terveysjärjestö WHO:n jaTaloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa. Suomessa laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa.

Kajaanin Hakassa harrastaminen tuottaa alueellista kokonaishyötyä yhteensä 3,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen, syöpään ja mielenterveysongelmiin kasvaa vähäisen liikunnan ja aktiivisuuden seurauksena. UEFA SROI:n raportin mukaan Kajaanin Hakan harrastustoiminnan tuomat säästöt terveydenhuoltoon olivat 1,05 miljoonaa euroa.

Hakassa harrastaminen tuo sosiaalisia hyötyjä 1,34 miljoonan euron edestä, kun huomioidaan vapaaehtoistyö, koulutustulokset, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden lasku.

Hakassa harrastamisen suorat vaikutukset alueen taloudelle ovat 1,18 miljoonaa euroa jalkapalloperheen harrastustoimintaan liittyvänä kulutuksena ja olosuhteisiin liittyvinä rakentamisen tuottoina ja työpaikkoina.

LUE KAJAANIN HAKAN SROI RAPORTTI TÄSTÄ